Kategorie

Normy

Normy

 

EN ISO 20344:2004

Wymagania ogólne

EN ISO 20344:2004/A1:2007

Wymagania ogólne

EN ISO 20345:2004

Specyfikacja obuwia ochronnego do użytku zawodowego

EN ISO 20345:2004/A1:2007

Specyfikacja obuwia ochronnego do użytku zawodowego

EN ISO 20346:2004

Specyfikacja obuwia ochronnego oznaczonego "P"

EN ISO 20346:2004/A1:2007

Specyfikacja obuwia ochronnego oznaczonego "P"

EN ISO 20347:2004

Specyfikacja obuwia roboczego do użytku zawodowego oznaczonego "O"

EN ISO 20347:2004/A1:2007

Specyfikacja obuwia roboczego do użytku zawodowego oznaczonego "O"

EN344-1:1997

Wymagania ogólne

EN345-1:1997

Specyfikacja obuwia ochronnego do użytku zawodowego

EN346-1:1997

Specyfikacja obuwia ochronnego oznaczonego "P"

EN347-1:1997

Specyfikacja obuwia ochronnego oznaczonego "O"

Marquage

Każdy but z obuwia ochronnego musi być oznaczony w jasny i nieusuwalny